Rendezvénynaptár


Programjaink krónikája 1993-2013
 
2013


2013. november 26. "Megújítva megőrzés". A szolnoki ANKK Agora terveiről
Csendes Mónika és Álmosdi Árpád építészek székfoglaló előadása
A kör 20 éves jubileumi ünnepsége
(Verseghy Ferenc Könyvtár)
Csendes Mónika és Álmosdi Árpád


 

2013. november 20. Magyar Tudomány Ünnepe 2013. évi rendezvénysorozata keretében

megrendezett „MINDENNAPI TUDOMÁNY – A TUDOMÁNY MINDENNAPJAI" című nemzetközi konferencián a társadalomtudományi szekcióban került sor:

Szurmay Ernő: A szolnoki Verseghy Kör első húsz éve című előadására.
(Szolnoki Főiskola)
Az előadáshoz kapcsolódó vetítés megtekinthető itt
2013. október 15. Dr. Horváth Attila: FényáRnyék című kötetének bemutatója 
A szerzővel Dr. Király Ferenc, a kör elnöke beszélgetett
(Verseghy Ferenc Könyvtár)

2013. október 9. Városunk múltja képkockákon
Németh István diagyűjteményét Kósa Károly mutatta be.
(Verseghy Ferenc Könyvtár)
 Az Országos Könyvtári Napok keretében megrendezett vetítés közönségét 
Lászlóné Nagy Ilona, a Verseghy Könyvtár igazgatója köszöntötte

A diákat bemutató Kósa Károly
2013. szeptember 24. Volt egyszer egy Cukorgyár (1914-2007)
Szurovecz Pál székfoglaló előadása
(Verseghy Ferenc Könyvtár)
Az előadáshoz kapcsolódó vetítés megtekinthető itt

2013. szeptember 1. Szolnok Napja
Egyesületünk bemutatkozása a XI. Civil Kavalkádon
(Szolnok, Szapáry utca) 
  (Kaposvári Gyöngyi felvétele)


2013. június 18. Szép képek között - kiállítás megnyitó
Hunya Zoltán tagtársunk magángyűjteményében található festmények tárlata, amely a Damjanich János Múzeum baráti Köre, a Verseghy Ferenc Könyvtár, a Numizmatikai Egyesület szervezésében közösen valósult meg
(Verseghy Ferenc Könyvtár)
A megnyitóról készült fotók megtekinthetőek a könyvtár honlapján: itt
Szabó István alpolgármester, Vinczéné Nagy Ilona igazgató-helyettes, 
valamint Egri Mária művészettörténész működtek közre a megnyitón
2013. május 21. Falusirató című kötet bemutatója
dr. Horváth Károlyné szerkesztő
Az előadáshoz kapcsolódó vetítés megtekinthető itt
 -----------------
A tiszabői könyvtár közelmúltja és jelene
Illés Julianna székfoglaló előadása
(Verseghy Ferenc Könyvtár)


2013. április 19.  Verseghy és a felvilágosodás kora című középiskolai pályázat ünnepélyes eredményhirdetése
Moderátor: dr. Horváth Károlyné
Közreműködtek a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium növendékei
A diákok munkáit bemutató diasorozat megtekinthető itt

(Verseghy Ferenc Könyvtár)

Az ünnepélyes eredményhirdetés

2013. április 17. Rékasy Ildikó új verseskötetének bemutatója
A költőnő beszélgetőtársa: Jenei Gyula
(Verseghy Ferenc Könyvtár)

Rékasy Ildikó
2013. április 03. Koszorúzás a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársaival névadónk emléktáblájánál
(Verseghy Ferenc Könyvtár)

2013. február 28. Haza és irodalom
d. Fráter Zoltán irodalomtörténész előadása
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, az Irodalomtörténeti Társaság megyei tagozata, a Verseghy Könyvtár és a Verseghy Kör közös szervezésű rendezvénye
(Verseghy Ferenc Könyvtár)2013. február 14. Verseghy utolsó évei
Szurmay Ernő előadása
(Verseghy Ferenc Könyvtár)
 

A 90 éves Szurmay Ernőt köszöntötte Lászlóné Nagy Ilona, a Verseghy Könyvtár igazgatója
2012

2012. március 22. Verseghy Ferenc polihisztor népművelő tudós tanár hamvainak Szolnokra hozatalának 80 éves ünnepsége - Damjanich János Múzeum Baráti Körével közös rendezvény
Hunya Zoltán előadása
(Damjanich János Múzeum)


2012. március 13. Ismerjük meg Szolnok egyik legtekintélyesebb, nagy múltú középiskolájával
Dr. Lengyel Erzsébet és Szurmay Ernő előadása
(Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola)

2012. február 1.  Szolnoki arcképcsarnok: Dr. Elek István Szolnok tudós doktora
Szurmay Ernő előadása
(Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár)
Dr. Elek István városi orvos költőként, publicistaként küzdött a Szolnoki Művésztelep háború okozta romjaiból való újjáépítéséért.

2011


2011. szeptember 30. Szolnok negyedik kerület (Szűcs telep, cigány város) a két világháború között
Szurovecz Pál és Kósa Károly előadása
(Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár)

2011. június 1. Szolnok hódoltság kori muszlim imahelyei
dr. Kertész Róbert előadása
(Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár)
Viharos múltjának következtében Szolnok középkori és kora újkori épített öröksége elpusztult: a föld és na víz alá került. Sajnálatos módon még maradványaik sem nyugodhatnak békében, mert az elmúlt 60 esztendőben a nemtörődömség és a rövid távú érdekek folyamatos rombolásai napjainkban sem zárultak le. reális a veszély,  hogy örökre elveszik ez is, úgy, mint amikor az az év áprilisában Szolnok középkori és kora újkori temetőjének négy sírját semmisítették meg gázvezeték fektetés közben.
A közelmúlt városi régészeti kutatásai múltunk egy részét (Tisza-hidak, várfal, várárok) felszínre hozták. Az elért eredmények rávilágítottak arra, hogy az írott forrásokban rendkívül szegény település történetének árnyaltabb értékeléséhez a régészeti bizonyítékok nem nélkülözhetőek. Az előadás Szolnok török korába kalauzol el bennünket. A városkép ekkor alaposan megváltozott, s a 17. század közepére már bizonyosra vehető, hogy a népességgel együtt csaknem teljesen  balkanizálódott. Vitathatatlan, hogy ennek a folyamatnak az egyik legpregnánsabb látvány- és hangulatelemeit a muszlim imahelyek, a várban állt Szulejmán szultán-dzsámi és a város központi részén azonosítható Bektas pasa-dzsámi adták. (Kertész Róbert)


2010

2010. december 16. Adventi zenés irodalmi délután
Háziasszony: Szathmáry Judit
(Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár)

2010. november 9. 180 éves a Verseghy Ferenc Gimnázium
Pogány Gyula iskolaigazgató előadása
(Verseghy Ferenc Gimnázium)

2010. szeptember 21. Szolnoki mártírköltők emléktáblájának avatása
Szurmay Ernő: Szolnok mártírköltőire emlékezünk
(Szolnoki Galéria, Zsidó Imaház)
"Irodalmár mártírjaira emlékezik most Szolnok város közössége. Emléktábla hirdeti mától, hogy éltek a városban is írók, költők, kiknek nevét nem őrzi ugyan az irodalmi lexikon, de számunkra mégis maradandó értéket képviselnek. Legtöbben közülük kötetekkel bizonyították elhivatottságukat. Volt azonban olyan ifjú tehetség is, akinek már az sem adatott meg, hogy önálló kötetté érett versei megjelenhessenek. De verseivel a többiekkel együtt beírta nevét Szolnok irodalmának történetébe.
Hogy nem juthattak el a magyar irodalomtörténet magasságáig, nem rajtuk múlott. Történelmünk egyik, viszonylag rövid, de annál szégyenteljesebb szakasza nem csak a kiteljesedés lehetőségét vonta meg tőlük, hanem életüktől is megfosztotta őket. Hiába vallották magukat hazájuknak hű magyaroknak, hiába adták számos tanújelét szülőföldjükhöz, lakóhelyükhöz való ragaszkodásukat, mivel zsidóknak születtek, pusztulniuk kellett.
Az ő mártírhaláluk és torzóban maradt életművük is szolgáljon örök tanulságul: soha többé ne engedjünk teret nyerni olyan ordas eszméknek, amelyek az embert az embertől etnikai, faji vagy vallási hovatartozás miatt különböztetik meg." (Szurmay Ernő)


2010. október 26. "Vár állott, most..." Szolnok új régészeti eredményeiről
Dr. Kertész Róbert régész beszámolója
(Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár)

2010. szeptember Emléktábla avatás (Zsidó Imaház, ma TiszapArt Mozi)
2009 
2009. november 11. Hadi ösvények Szolnok térségében, 1944
Fekete István ny. alezredes
(Megyei Könyvtár)

A háború kezdete óta éveken át a szolnokiak számára a katonavonatok, a hadi tudósítások és a halélhíreket hozó tábori posta jelentette a hadviselést. 1944 nyarán azonban az amerikai légierő bombázása, majd ősztől a szovjet hadsereg offenzívája emberi közelségbe hozta a háború minden szörnyűségét.
Milyen fontosabb eseményei, következményei voltak ennek az időszaknak, milyen hatást gyakoroltak az itt élő emberekre? (Fekete István)

2009. október 7.  A 15 éves Verseghy Kör jubileumi estje 
Szurmay Ernő: Áttekintés a Verseghy Kör eddigi tevékenységéről
Az előadáshoz készült diavetítés megtekinthető itt
Kósa Károly: Mária utca : történelem és legendárium 
(Megyei Könyvtár)
Töredékek Szolnok város egyik legrégebbi és legszebb utcájának kialakulásáról, évtizedeiről, a névadó Szűz Mária-szoborról, épületeiről, szülötteiről és lakóiról - térképek, képeslapok, régi és új fotók, levéltári dokumentumok, újsághírek és irodalmi idézetek felhasználásával.

2009. augusztus 30. Megemlékezés Sóskúti Margitról
Köszöntő: Farkasházi István
Házigazda: Kósa Károly
Közreműködött: Sziluett Művészeti és Alkotói Kör
(Verseghy Könyvtár)
(Kósa Károly felvétele)

2009. május 13.
Pintér Sándor, Prof. dr.: A sérült gyermekek sorsa
Király Ferenc, dr.: A korai intervenciós intézményrendszer működése
(Városháza)
Dr. Pintér Sándor professzor a születés fokozott figyelmű ellátásáért megteremtette a Szolnoki Perinalis Intenzív Centrumot. A koraszülöttek ápolásáról tartott két nagysikerű előadása után most szélesebb horizontot nyitott: a probléma társadalmi, szociológiai, gazdasági és morális aspektusait vizsgálja.
 ------------
Dr. Király Ferenc a maradandó károsodások enyhítéséért dolgozó szervezet felépítését, munkáját és gondjait mutatta be székfoglaló előadásában.
  
2009. április 30. K. Tóth Lenke emlékezete
Pillanatképek egy gazdag élet lapjairól
Irodalmi összeállítás K. Tóth Lenke írásaiból
Vendég: dr. Pápay Dénes
K. Tóth Lenke domborművének avatása
 (Verseghy Ferenc Gimnázium)
------------
Emléktábla avatás K. Tóth Lenke volt lakóházánál  (Szolnok, Aradi u. 2. sz.)
Beszédet mondott Szurmay Ernő

------------
K. Tóth Lenke Válogatott művei című könyvének bemutatója
Szurmay Ernővel, a kötet szerkesztőjével dr. Bistey András beszélgetett
Közreműködtek a Verseghy Ferenc Gimnázium növendékei
(Megyei Könyvtár)

A születése óta eltelt, sokszor tragikus, ritkán felemelő és társadalmi változásokban bővelkedő évszázda sem tudta Szolnokon feledtetni K. Tóth Lenke emlékét. Nem, mert ez a filigrán termetű, törékeny testű, de töretlen lelkű asszony évtizedek munkásságával múlhatatlanul beírta nevét városunk irodalmi, közéleti és pedagógiai krónikájába.
Most, születésének 100. évfordulóján válogatott műveinek megjelentetésével, irodalmi délutánunkkal és emléktáblával emlékezünk a költő pedagógus K. Tóth Lenkére.

2009. április 3. Koszorúzás Verseghy Ferenc emléktáblájánál
(Megyei Könyvtár) 
(Csabai István felvétele)

2009. február 25. A szülői példa jelentősége az utódok életére
a Szolnoktudás Egyetem című rendezvénysorozattal közös előadás
dr. Pintér Sándor előadása
(Megyeháza)

2009. január 27. A szolnoki Kossuth tér. Főterünk "életrajza
Kósa Károly előadása
(Megyei Könyvtár) 
Szolnok városrészeit, folyóit, utcáit, tereit ismertető sorozatunk legújabb előadásában a ma Kossuth Lajos nevét viselő főteret, az egykori piacteret mutattuk be. Megemlékezve történetéről, épületeiről, híres lakóiról és vendégeiről, egykori és mai szobrairól, hétköznapjairól és ünnepnapjairól - rengeteg képeslappal, térképpel, archív és saját fotóval illusztrálva. 

  (http://kepeslaptar.vfmk.hu)
 
2008 

2008. november 18. 100 éves a Nyugat : Babits és a Nyugat című előadása
Sipos Lajos egyetemi tanár
(Megyei Könyvtár)
"Az új reformkor legfőbb orgánuma a Nyugat nevet viselte, bár főszerkesztője jellemző módon "Kelet népéről" írta a folyóirat első vezércikkét. A Nyugat a reform, a haladás erőinek irányt mutatója volt; jellemző módon a magyar konzervativizmus ellenfolyóirata, a Napkelet címet írta lobogójára.
A Nyugat egészen ritka szerepet játszik a magyar irodalomban. Egy korszakot neveztek el róla. S legalább három nemzedéket a hozzá való viszonnyal jellemeztek. Ez egyedülálló a magyar irodalom történetében.
A Nyugat: nemzedékek jellemzője. Nekem szerencsém volt hozzá, hogy e nemzedéket személyesen is ismerhettem, hiszen tanúja voltam Babits, Kosztolányi életének és haldoklásainak, ismerem családi körülményeiket. Voltak, akik rám bízták hagyatékuk gondozását, s tanúsíthatom, hogy a nemzedékek maguk is így jelölték meg magukat! S ez egykori úttörőkhöz, az "atyákhoz" mérték a maguk teljesítményét. Melyik folyóirat mondhatja el még magáról? Pontosabban; melyik magyar folyóiratról mondhatjuk el ezt?" (Keresztúry Dezső)

2008. november 5. Dr. Krámer Dezső orvosra emlékezünk 
Emléktábla avatás a Hetényi Géza Kórházban
Nemes András, dr.: Krámer doktor a koraszülött osztály alapítója 
Pintér Sándor, Prof. dr.: 50 év harca az életveszélyben lévő újszülöttekért és koraszülöttekért : a sikerek nyomán milyen új gondok jelentkeztek 
(Városháza)
 (Kósa Károly felvétele)

2008. szeptember 30.  A Tisza Szolnoknál. Kultúrtörténeti kaleidoszkóp
Kósa Károly előadása
(Megyei Könyvtár) 


Az utóbbi hónapok során számos előadás hangzott el városunkban a Tiszáról. Ezekben mindig fontos dolgokról esett szó. Az előadó most kevésbé "fontos", ám - reményeink szerint- érdekes dolgokról beszélt sok-sok régi és új képpel illusztrálva. Megtudhattuk az érdeklődő, hogy mikor hajózott erre Széchenyi István, miért várta néptelen Tisza-part a szépséges Sissy-t, mit írt várunkról John Paget és Jókai Mór, vagy hogy mikor haladt át hidunkon az első autó.
 
 
2008. május 13. Aszódi Imre emlékére irodalmi est
Szurmay Ernő
(Megyei Könyvtár)
A két éve elhunyt költő, író, műfordító, drámaíró életének legfényesebb és legtragikusabb szakaszai városunkhoz kötődnek. Itt jelent meg első verseskötete, itt alapított családot, itt születtek gyermekei. Az 1956-os forradalomban vállalt vezető szerepéért hat évi börtön jutott osztályrészéül. Két évtizedes kényszerű szilencium után új társra és értő barátokra találva egymást követően jelentek meg verses és prózai művei. Széleskörű műveltség, egy küzdelmes élet keserű tapasztalataiból fakadó élményanyag, a régi paraszti életforma rendkívül érzékletes ábrázolása, a hazája, népe jövőjéért való aggódás, az élete alkonyán Istenhez fordulás alkotja életműve maradandó anyagát.
 
2008. április 15. Toldy Ferenc-díj átadási ünnepsége

(Megyeháza)


2008. március 25. Ácsmesterek Szolnokon a XIX. században : a  Szolnoki Művésztelep előtörténete
Dr. Bagi Gábor
(Megyei Könyvtár)
2008. január 29. Belváros : egy szolnoki városrész "életrajza"
Kósa Károly
(Megyei Könyvtár)   

2007
2007. november 20. 150 éves a Járműjavító
Sándor János nyugdíjas igazgató előadása
Közreműködött a Járműjavító Kórusa - Juhászné Zsákai Katalin
A másfél százada Szolnokra települt MÁV Járműjavító üzem indította el a várost a mezővárosi létből az iparosodás felé vezető úton. Az üzem története azóta is szoros egységet alkot városunk gazdasági és kulturális életével. Most, hogy a Járműjavító Zrt. előtt megnyílt az újabb fellendülés lehetősége, különösen időszerű a visszatekintés az idáig vezető, sikerekben és megpróbáltatásokban egyaránt gazdag útra. Ezt a feladatot vállalta az üzem Ezüst Pelikán-díjas nyugalmazott igazgatója.


2007. szeptember 25. Szolnok kétszeri pusztulása 1706, 1707
dr. Bagi Gábor
(Damjanich Múzeum)

2007. április 24. Szolnoki Panteon: Verseghy Ferenc emléktáblájának felavatása
Közreműködött a Bartók Kórus
(Damjanich Múzeum)


----------------
Verseghy-emlékülés:
Köszöntő: Dr. Kállai Mária alpolgármester

Hegedűs Béla: Nyelv- és irodalomelmélet Verseghy Ferenc műveiben
Szurmay Ernő: A szolnoki Verseghy kultusz 120 éve
Károly Nóra: "Elektronikus Verseghy” : Verseghy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére készített elektronikus dokumentumok bemutatása
---------------- 
A Verseghy műelemző pályázat eredményhirdetése
(Városháza)
Szurmay Ernő

2007. április 3. Emléktábla és relief avatása és koszorúzása, kamarakiállítás és irodalmi est
Közreműködtek a Könyvtárosok Kórusa, a Verseghy Ferenc Gimnázium növendékei
(Verseghy Könyvtár)
dr. Király Ferenc
 
 
 
Szurmay Ernő

Könyvtárosok Kórusa

Verseghy Gimnázium tanulóinak műsora


 
2006
2006. december 8. Advent és karácsony a zenében
Szathmáry Judit székfoglaló előadása
A karácsonyi ünnepkörről Jaczkó György parókus tartott bevezetőt.
(Megyei Könyvtár)
 
2006. október 11. A szolnoki helyőrség az 1956-os forradalomban
dr. Fekete István ny. alezredes
(Damjanich Múzeum)
Amikor, az évek során felhalmozódott társadalmi-politikai feszültségek következtében kialakult forradalmi hangulat és hevület hazánkban emberek ezreit vitte a változtatás szándékával az utcára, akkor ezek a törekvések, érzelmek a szolnokiakat is mélyen megérintették. A forradalmi események helyi alakulásában azonban, fontos szerepet játszott az a körülmény, hogy a megyeszékhely katonaváros, a szovjet katonai intervenciós csapatok többségének felvonulási térsége, a népfelkelés elfojtását célzó "Forgószél" hadművelet irányításának központja volt. A Dancsi József vezette Munkástanácsnak ezért - más magyar nagyvárosok vezetőitől eltérően -, a katonai szempontokat, a helyőrség meghatározó katonai tényezőivel történő együttműködést napi feladatnak kellett tekintenie. Ez az előadás arra válalkozott, hogy a katonák forradalom helyi történéseiben betöltött helyét, szerepét, a város vezetőivel való együttműködését, a rendelkezésre álló tények, adatok tükrében bemutassa.
 
2006. június 9. Szolnoki mártír költők verses hagyatéka című könyvbemutató
Beszélgetést vezeti Bistey András
Közreműködött: Szurmay Ernő szerkesztő és László Cecília illusztrátor
(Verseghy Könyvtár)

 2006. május 30. Vörös István Rajzok Szolnok város múltjából című kötetének bemutatója
Szerkesztő: Kósa Károly
Háziasszony: Pápayné Kemenczey Judit
Közreműködött: Vörös Lászlóné
(Városháza) 

Dr. Vörös István 1881-ben született a mai Kétpó területén. Mezőtúron érettségizett, majd Budapesten szerzett történelem-latin szakos tanári diplomát. 1912-től a szolnoki Verseghy Gimnázium tanára, majd igazgatóhelyettese is volt. 1943-ban történt nyugdíjazásáig. A Verseghy Irodalmi Kör és a Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület egyaránt választmányi tagjai között tisztelte.
Szakirodalmi munkásságából kiemelkedik A mezőtúri céhek élete című monográfiája és a Rajzok Szolnok város múltjából című munkája.
Ez utóbbi, 1921-ben készült mű színes leírást ad városunk előző öt évtizedéről. Szól a fiatalok szórakozási szokásairól, a szolnoki viseletről, a régi lakóházakról, a várost gyakran sújtó ínségekről. Az 1972-ben Szolnokon elhunyt tudós tanár művének új kiadását "szolnoki szótár", a szerző élerajza és szép illusztrációk egészítik ki.

2006. április 11. "Költészet Napja" ünnepség
Köszöntő: dr. Berki Ferencé
Közreműködött: Bartók Béla Kamarakórus - Molnár Éva
Széchenyi István Gimnázium dráma tagozatos növendékei
(Hild Viktor Városi Könyvtár)

2006. január 31. Kiss Gábor emlékezete című irodalmi est
Szurmay Ernő
Közreműködött: Bálint Erika, Vörös Lászlóné
(Városháza)
 
 

2005
2005. november 30. Virágcsokor-Útitövis-Kupa bor című dalműsor
Szolnoki Népdalkör - Munkácsyné Danyi Zsuzsanna
Tiszavirág Daloskör - Balogh Sándor, Palatinus Szabolcs
Közreműködött: Vörös Kászlóné
Szerkesztette és rendezte: Bogdán Béla (Székfoglaló)

(Megyei Könyvtár)

Egyedülálló népi kultúránk - beleértve a borkultúrát is - lassacskán értéktelenné válik a felnövő nemzedék számára. Minden nemes érzelmet elnyom a gépzenes a szellemtelen humor. Az éltesebbek emlékeznek már csak az információt dobolással kikiálító kisbírókra, a szórakozást kínáló népszínművekre, a parasztbálokra, a borozgatás közbeni beszélgetésekre. A magyar ember kétszer nótázott: örömében és bánatában. A dal és a közösségi zene az önkifejezés és az összetartozás érzésének megnyilvánulása.
Ezeket a szunnyadó érzelmeket és igényeket volt hivatott a szerény műsor feleleveníteni.(Bogdán Béla)
 
2005. október 25. József Attila "Középiskolás fokon"
dr. Horváth Károlyné
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megyei tagozatával közös rendezvény
(Városháza)


2005. október 3. Jász vagyok Szolnokon
dr. Nemes András könyvének bemutatója
a szerzővel dr. Király Ferenc beszélget

2005. június 7. 65 éves a szolnoki repülés, a katonai repülőtér című vetítéssel kísért előadás
Fekete István ny. alezredes
(Megyei Könyvtár)

Az országban és a világban élő, Szolnokot legalább hallásból ismerő emberek döntő többségének erről a Tisza-parti városról szóló ismeretei nagy valószínűséggel a repüléssel is kapcsolatosak. Ennek két oka van: az egyik a megyeszékhely lakosságának a repülés iránti vonzalma, szimpátiája, míg a másik a katonai repülőtérnek Szolnok, és az ország életében betöltött sajátos szerepében leledzik. A katonai repülés, a repülőtér, sokaknak nemes hívatást, megélhetést, színvonalas oktatási intézményt, másoknak életük, fiatalságuk katonai szolgálatban eltöltött korszakát, és ismét másoknak: a "civil" munkahelyet jelentette. A 65 éves jubileum ezért nem csak a katonai repülőkben, hanem a város lakosságában, sőt még azon túl is, motivált ilyen, vagy olyan gondolatokat, emlékeket. Ez a körülmény adott bátorítást e beszélgetés szervezőinek arra, hogy a rendezvény iránti érdeklődést is, széles körben megnyilvánul.(Dr. Fekete István)
 
2005. május 3. Szolnok a filatélia tükrében
Nagy József, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének megyei elnöke:
(Városháza)
Nagy József jeles postatörténész. Fél évszázada is elmúlt, hogy elkötelezett bélyeggyűjtő. Nem csupán gyűjti, rendezi a bélyegeket, de a köri életben, a hazai és nemzetközi kiállítások rendezésében is tevékeny résztvevő. Sőt kutató történész is: 1985-től foglalkozik megyénk postatörténetével: tíznél több tanulmánya jelent meg, amelyek országosan is nagy érdeklődést váltottak ki. Munkássága bizonyítja a bélyeget nemcsak gyűjteni lehet, hanem a velük kapcsolatos élmények is gondolatokba fűzhetők.

 
2005. március 17. A szolnoki vár visszavívása
dr. Bagi Gábor előadása
Damjanich János Múzeum Baráti Körével közös rendezvény
(Városháza)

2005. január 26. "Múzeumot álmodtam" : 70 éves a Damjanich János Múzeum
tárlatvezető Pató Mária osztályvezető (Székfoglaló)
(Damjanich János Múzeum)

2004
2004. december 14. Szolnok legelső Tisza-hídja
Kertész Róbert régész, Nagy Dénes mérnök
(Városháza)
A múltat csodálni...
a jelent szeretni...
Ma már más híd áll, de milyen volt régen?
Sokáig a legenda és a fantázua világába tartozott hazánk első Tisza-hídja. Az átkelőhelyekről számos írott forrás és metszet maradt fenn, de a török építette "cölöphíd" régészeti kutatása csak az elmúlt év nyarán [2003] kezdődött.
Ebben segítségünkre volt a természet és az emberi tudás. Így bizonyságot kaptunk, hogy hol is volt az egykori átkelő hely és milyen volt a híd. Az előadások a legújabb kutatási eredményről adnak számot, és segítő kalauzolásukkal gondolatban mi is sétálhatunk - szekerekkel és elődeinkkel - a hídon. (dr. Kertész Róbert - Hunya Zoltán)

2004. november 16. Második világháború vége Szolnokon : 1944. november 4.
Fekete István ny. alezredes
(Városháza)

1944. november negyedikét Szolnok város alig ötezerre apadt lakosságának jelentős része felszabadulásként, más rész egy új megszállás első napjaként élte meg. Polgárainak szemléletétől, gondolkodásmódjától függetlenül ez a nap városunkban is a XX. századnak egy politikai, gazdasági, társadalmi ellentmondásokkal, két súlyos emberi és anyagi áldozattal terhes évtizedét zárta le. Egyidejűleg egy más természetű, ellentmondásokban gazdag negyvenöt esztendő kezdetét is jelentette.
Ez a korszakváltó esemény tehát kitörölhetetlenül beletartozik városunk zivataros történelmébe. A bölcsőnket ringató, családunknak otthon adó város jelenét megélő, békésebb és boldogabb jövőjéért munkálkodó, de múltját is becsülő szolnoki polgár ezért méltán emlékezik 1944. november negyedikére. (Szurmay Ernő)

2004. szeptember 14. Könyvbemutató
Így éltünk mi című Kertész Mihály Szolnokról írt tárcáiból megjelentetett kötetünket ismertette, és a szerkesztővel Kósa Károllyal beszélgetett Szurmay Ernő.
Közreműködött Vörös Lászlóné
  
Kertész Mihály tárcái a korabeli (1933-34) szolnoki társadalom főleg középosztálybeli rétegének mindennapi életéből kiragadott "apróságok" felmutatásával tartanak tükröt olvasóik elé. Esetenként egy-egy fonákság láttán, vagy pusztán nosztalgiából kitűnő emlékezőtehetségének révén szívesen visszakalandozik gyermekkori világába. Ezek az emlékezések sok érdekességet tartalmaznak az első világháború előtti évtized szolnoki életéből. Olvasmányos, csevegő stílusa, élénk és kifejező párbeszédei jól illenek  a választott műfaj sajátosságaihoz. Külön érdeme, hogy néhány vonással is képes a jellemek ábrázolására. (Szurmay Ernő)

2004. június 2. 60 éve történt : a szolnoki szőnyegbombázás tragikus eseményeire emlékező helytörténeti est

dr. Bagi Gábor, Fekete István előadása
bevezető: Berta István
(Városháza)
"Szolnokot június 2-án reggel 1/2 9 órakor borzalmas bombatámadás érte, melyet angol és amerikai repülőgépek százai intéztek városunk ellen. Éppen első péntek volt; templomunk tele volt, amikor a rádió 1/4 9-kor riadót jelzett. Híveink jó része rendházunk óvóhelyén keresett menedéket. A támadó gépek rendházunk felett vonultak el a vasútállomás irányába, ahol több ezer bombát dobtak le, melyek megrendítő pusztítást vittek végbe. Több ezer német katona megsebesült, illetve meghalt. Az indóház, a vasúthálózat, a barakk-tábor, az épületek sokasága, a Liget utca, a vasút kolónia megsemmisült. A polgári halottak száma több száz." (Részlet a szolnoki ferences plébánia Historia Domusából)
 
2004. március 30. A szolnoki zsidóság útja a betelepüléstől napjainkig
Varga Béla (Zsidó-Keresztény Társaság),
Közreműködtek a Verseghy Ferenc Gimnázium diákjai - Bódor Mária
(Városháza)
Hazánk német megszállása után alig néhány héttel kezdődött az ország, benne városunk zsidó vallású polgárainak gettóba kényszerítése, majd 1944 júliusában koncentrációs táborokba hurcolása.
Erre a 60 évvel ezelőtti tragikus eseménysorozatra és a helyi zsidó polgárság városunkban betöltött szerepére emlékezett az akkori történések át- és túlélője. (Szurmay Ernő)
 
2004. január 27. Templomaink IV:
Győri Péter Benjamin evangélikus lelkész, Jaczkó György gör. kat. parochus helytörténeti estje
a Görög Katolikus Énekkar közreműködésével
(Városháza)
Sorozatunkban egy idősebb - a város legrégibb templomainak egyikét - és Szolnok legifjabb istenházát és egyházközségeiket mutattuk be.
Az 1. világháború előtt kevés evangélikus élt a városban. A trianoni országcsonkítás után a menekülők duzzasztották fel lélekszámukat 300-ra. 1923-ban tartották az első lutheránus istentiszteletet, 1931-ben kaptak állandó lelkészt, s 1932. október 30-án búgott fel először a harmónium, s szárnyalt az ének a Tisza-parti templomban. Gerey Ernő tervét a wittenbergi vártemplom ihlette.
 
(http://kepeslaptar.vfmk.hu)
Az első bizánci rítusú ájtatosságot 1988-ban tartották Szolnokon, s 1989-ben alakult meg a helyi görög katolikus egyházközség. kezdetben egy iskolában, majd évekig egy fatemplomban miséztek. Míg 2002. március 24-én felszentelhették a Nagy Tamás terve alapján épült szép kör alaprajzú templomot a harmadfélszáz főnyire tehető görög katolikus közösség számára.
 
A Görög Katolikus Énekkar


2003

2003. november 11. A régi "ker" tudóstanárai című est
Előadó: Szurmay Ernő
Közreműködtek: Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola tanulói
(Városháza)

(http://kepeslaptar.vfmk.hu)
2003. szeptember 30. Szolnok hídjai
Szikszaki Mihály főlevéltáros
szerkesztő: Szurmay Ernő
Közreműködött: Meister Éva, Szolnoki Népdalkör - Vörös Lászlóné

(Városháza)

Hidak. Valóságosak és jelképesek. Átellenes partokat és távoli lelkeket öszekötők.
Hidak: a teremtő emberi elme csodás erejének századokon átívelő alkotásai.
Hidak: az emberben rejlő démoni erők háborúba torkolló ütközésének ártatlan áldozatai.
hidak, amelyeket egy életen át építgetünk lélektől lélekig.
Hidak, az oly nehezen felépítettek, amelyeket nap nap után könnyelműen rombolgatunk.
Hidak: ilyenek és olyanok. rólatok lesz szó e Városházi estén. (Szurmay Ernő)
(http://kepeslaptar.vfmk.hu)

2003. április 15. Költészet napi irodalmi est: a szolnoki Eső című folyóirat bemutatása
Szerkesztette: Rékasy Ildikó
köszöntő: dr. Berki Ferencné
bevezető: dr. Horváth Károlyné
közreműködött: Meister Éva, Nagy Tímea, Molnár H. Magor, Nyolczas Erika
(Megyei Könyvtár)


2003. március 25. Szolnok sportélete: Szolnok labdarúgása és labdarúgó csillagai
Varga Ferenc MLSZ Felügyelő Biz. elnöke:
(Városháza)
A magyar sport históriájában Szolnok jelentős helyet foglal el: sportolóink és a különböző szakosztályok gyakran hoztak dicsőséget a városnak és hazánknak egyaránt. Helytörténetüknek ezt az ágát mutatta be az induló sorozat.
Elsőként a nagy közönséget vonzó labdarúgásról szóltunk. Ez a sportág csak egy kis szelet sportéletünkben, ám mégis jelentős, mert annyi történelmi emlék, siker, dicsőség fűződik hozzá. Ezért szerepelt a mostani estén ez a labdajáték elsőként és önállóan.

 
2003. január 28. Templomaink III.: A Vártemplom című helytörténeti est 
Gacsári Kiss Sándor kanonok
Szolnoki Népdalkör közreműködésével
(Városháza)

A város nyugati felén három római katolikus templom várja híveit. A XVIII. századi polgárpusztító pestisre emlékeztet az Ady Endre úton a Xavéri Szent Ferenc kápolna. Halottaink álmát őrzi a Temető úton lévő Szentlélekről elnevezett istenháza. Az Eötvös téren emelkedik a Jézus Szíve templom, amely a költői lelkű plébános, Radvánszky József buzgolkodásának eredményeként született. (Szurmay Ernő)
    (http://kepeslaptar.vfmk.hu)
 
2002
2002. december 11. Az irodalom Hódmezővásárhelyen, Hódmezővásárhely az irodalomban
Simon Ferencné nyugdíjas tanár székfoglaló előadása
Közreműködött: Meister Éva
(Megyei Könyvtár)

2002. szeptember 27. Verseghy-emlékülés
(Városháza)
 
2002. május 29. Mit ér az ember, ha pedagógus?
dr. Horváth Károlyné, dr. Sléder Éva székfoglaló előadása Dr. Páldi János emléke előtt tisztelgett
(Megyei Könyvtár)
 
2002. április 11. A Boldogság legendája című kötet bemutatója
Szurmay Ernő
közreműködtek a Széchenyi István Gimnázium diákjai
(Megyei Könyvtár)
 
2002. április 9. Aszódi Imre szerzői estje
Aszódi Imre költővel Szurmay Ernő beszélgetett
Közreműködtek: Aszódi Mária operaénekes, Meister Éva színművésznő és ifj. Hatvani István
(Megyei Könyvtár)
 
2002. március 5. Templomaink II.
Gacsári Kiss Sándor kanonok: A vártemplom múltja és jelene
(Megyei Könyvtár)
 
A vártemplom históriája szorosan összefügg a szolnoki vár és Szolnok történetével. Közös gyökere a Szolnok nemzetség - téli szálláshelyen lévő - vára és keresztelő egyháza. Ezeket Szent István ispáni várrá, illetve várplébániává minősítette. A török időkben dzsámivá alakították és épségben megmaradt. Ez a templom később is - bár többszöri épületjavításokkal - működött, így folyamatos volt a katolikus élet Szolnokon. 1821-ben szükségessé vált a lebontása. A most látható épületet 1824. október 30-án fejezték be. Falaiba beépítették az évszázados templom köveit. 

  (http://kepeslaptar.vfmk.hu)

2001
2001. november 13.Tudós tanárok Szolnokon I.:
Szurmay Ernő: Verseghy Gimnázium nagy nemzedéke
(Városháza) 

A Verseghy Kör új sorozata a közoktatás és közművelődés olyan múltbeli kiválóságainak szolnoki működését idézi fel, akik hivatásuk magas szintű gyakorlásán túl tanulmányokkal, önálló művekkel is gazdagították a maguk, intézményük és Szolnok város jó hírét.
S ha a "tudós" jelző esetenként túlzásnak is tűnik, alkotó munkásságuk beletartozik városunk kultúrtörténetébe. Sokuk országunk szellemi életét is gazdagította. Ezért is méltók a megőrző emlékezésre.


"Mi öntünk a tanterv vázába életet, mi látjuk, mennyire válik be a gyakorlatban, mi érezzük előnyeit, hibáit, kik legjobban tudják, hol ereszt a hajó"  (Betkowski Jenő)

2001. április 17. Költészet napi könyvpremier
Tál Gizella: Jászkunságban születtem
Szurmay Ernő: Emlékjelek
Tiszai Lajos: Szolnokország
Köszöntő: Szügyi Csongor
Narrátor: Pápayné Kemenczey Judit
Szerkesztő: Szurmay Ernő
Közreműködtek: Széchenyi István Gimnázium növendékei - Ráczné Weisz Mária; Szolnoki Népdalkör - Vörös Lászlóné
 
2001. március 20. "A mindenségre nyitott ablak" Bepillantás az ikonok világába II.
Csicsek Ildikó tanár
(Megyei Könyvtár)
 
2001. február 20. Templomaink I.: A három templom városa
Gulyás Katalin muzeológus, Hamar István református lelkész, Turai János római katolikus lelkész:
(Városháza)

Az 1700-as évek első felében épült Belvárosi Plébániatemplom, az 1894-ben a híveknek átadott református templom, és az 1899-ben elkészült zsinagóga - e három Tisza-parti jeles épület - Szolnok jelképévé vált. Számtalan metszeten, fényképen magát a várost idézi. Történetükről - különleges értékeik bemutatásával - és atz egyházközségek szerveződéséről szólt a Templomaink című sorozat első estje. 
  
(http://kepeslaptar.vfmk.hu)
 
2001. január 30. "A mindenségre nyitott ablak" Bepillantás az ikonok világába I.
Csicsek Ildikó tanár székfoglaló előadása
(Megyei Könyvtár)
 
2000
2000. december 13. Szolnok 925 éves. Történelmi emlékest
Köszöntő M. Román Béla
Várostörténeti megemlékezés - dr. Bagi Gábor történész (Damjanich János Múzeum) és dr., Hunya Zoltán numizmatikus
Ünnepi műsort adtak a Verseghy Gimnázium tanulói
----------
Játékos vetélkedő Szolnok történelméről
(Damjanich Múzeum)

2000. december 7. Szurmay Ernő Emlékjelek című könyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: Kovács Libor alpolgármester
közreműködött: Patyus Viktor

2000. november 28. Szathmáry György emlékére rendezett irodalmi est
A költőre Pápayné Kemenczey Judit emlékezett
Verseit Meister Éva adta elő

2000. november 14. Szolnoki panteon. Városunk temetőinek történetéről, a neves sírokról és az idegen földben nyugvó szolnokaikról
Kósa Károly székfoglaló előadása
(Megyei Könyvtár)
 
2000. október 24. Est Lengyel Dezső emlékére
Narrátor: Szurmay Ernő
Közreműködtek: Bálint Erika, Fazekas Zsuzsanna és Meister Éva
(Megyei Könyvtár)
Lengyel Dezső (1883-1966) Szolnok közéletének, közművelődésének méltatlanul feledett személyisége, a régi budapesti Tudományegyetem kiváló karnagya, a szolnoki újságíró, aki kitűnő zeneszerző is volt. A XX. század első felét átívelő változatos életpályán neves költőink számos versét is megzenésítette.
Ezen szerzői esten belőlük válogattunk, abban a reményben, hogy a vers- és énekszerető közönségünk szívesen fogadja őket.

2000. május 31. Székfoglaló: Pillantás a numizmatika világába. A polgárság és a pénz 

Hunya Zoltán numizmatikus
(Megyei Könyvtár)
 
2000. április 11. Szolnoki szerzők szimpóziuma. Költészeti napi műsor
Vendégek: Benedek Szabolcs, Bitsey András, Iluh István, Jenei Gyula, Molnár H. Lajos, P. Nagy István, Rékasy Ildikó
Köszöntő: M. Román Béla
A szerzőket Valkó Mihály mutatta be.
Közreműködött: Bálint Erika és Meister Éva
(Városháza)
 
2000. március 23. A Petőfi-szobor avatásának történet
Ferencz Tiborné székfoglaló előadása
(Megyei Könyvtár)
 
2000. január 25. Író-tanítók Szolnokon című irodalmi est:
Gyomai György, Kalász Benedek, K. Tóth Lenke, Vajay József
Bevezető: Szurmay Ernő
Közreműködtek: Ferenc Thiborné, Henrik Lászlóné, Schafer Veronika, Vörös Lászlóné
(Városháza)
Az est keretében azoknak a Szolnokon tanítóknak az életútjával, írásaival ismerkedhetett meg közönségünk, akiknek nevét ugyan nem jegyzi a hivatalos irodalomtörténet - bár országos lapokban publikáltak, illetve hazai irodalmi pályázatot is nyertek-, de szakmai munkásságuk, irodalmi működésük révén nekünk, szolnokiaknak mindenképp megőrzendő emléket jelentenek.
A nemzet e régi "napszámosai" például szolgálnak arra is, hogy nemcsak a tanterem falai között lehet és kell a népet tanítani.
 
1999
1999. december 9. Rékasy Ildikó Belesimulva című verseskötetének bemutatója
Bevezető: Szurmay Ernő
Beszélgetőtárs: Andrási Lászlóné
Közreműködik: Mesiter Éva
(Verseghy Könyvtár)

Bertalanné Kovács Piroska köszönti a vendégeket

1999. május 25. A százéves Belvárosi Iskola története. Évzáró ünnepség
Szentiványi Zoltánné igazgató, Kovács Libor alpolgármester 
(Városháza)

"A várossal létrejött megállapodás értelmében Eötvös Károly Lajos kir. tanfelügyelő Úr köröztetvén a polgári leányiskola megnyitását a tanév 1898. szeptember 8-án a tantestület alakuló gyűlésével vette kezdetét." (Első értesítő: 1898/1899)

(Mészáros János: A százéves szolnoki Belvárosi Iskola... Új Néplap  1999. 05 26. p. 3.)

1999. április13. Verseghy Ferenc Gimnázium Költészet napi műsora Verseghy Ferenc tiszteletére
Köszöntőt mondott dr. Berki Ferencné
Dr. Notheisz János tanszékvezető tanár: Verseghy Ferenc, a dalköltő címmel tartott bevezető előadást
(Városháza) 

1999. március 16. Szolnok 1849-ben : történelmi és irodalmi képek a korról
Gulyás Katalin, Kaposvári Gyöngyi
Közreműködtek a Széchenyi István Gimnázium növendékei
(Szolnoki Galéria)
 
1999. február 9.  Tabán Gyula (1909-1944) költészete. Irodalmi est
Estókné Csete Olga
Közreműködött Molnár Gyöngyi, a Széchenyi Gimnázium tanulója
(Városháza) 

Tabán Gyula a két világháború közötti magyar irodalom kismestere. Életműve szám szerint nem nagy, de a maga korában jelentős helyet foglalt el a szolnoki művészeti életben. Sorsát, lírikusi pályáját a történelem vihara törte félbe, megakadályozva, hogy költészete kiteljesedjék. Elsősorban dalköltő volt: szelíd, tiszta hangú, harmonikus érzelemvilágú, szerény lelki alkatú művész. Személyiségének, alkotásainak világlátását áthatja az életszeretet. A legkomorabb időkben is rátalál a szépre, a csodára, amely táplálja derűs, emelkedett költői világát. pedig a kor nem ad okot a derűre, az antiszemitizmus szüntelenül akadályokat emel sorsa elé. Ám a bánatot, a fájdalmat, a csalódást békévé oldja megbocsátásra mindig kész embersége. (Estókné Csete Olga)
 
1998
1998. december 8. Kiss Gábort bemutató irodalmi est

Bevezető: Szurmay Ernő
Közreműködtek: Bálint Erika, Simon Erika, Vörös Lászlóné
(Városháza) 

"Felmutatok zord emberöltő
Éjén boltjára az égnek:
Megint egy csillag. Magyar költő
Nektek sugárzik. Szeressétek."
E sorokkal ajánlotta Harsányi Zsolt az olvasók figyelmébe Kiss Gábor verseit, akinek 1933 és 1943 között négy kötete jelent meg városunkban. A szolnoki kisdedek, árvák gyámola, Szolnok "szerelmese", a Verseghy irodalmi Kör főtitkára, majd elnöke, számos irodalmi társaság tagja. 1947 után hallgatásra kényszerítve, állásától is megfosztva csak a kiadatlan költemények számát szaporította. (Szurmay Ernő)

1998. október 27. Kissné Tóth Lenkét bemutató előadás
Bevezető: Szurmay Ernő
Közreműködtek: Verseghy Gimnázium tanulói és Andrási Lászlóné
(Városháza)

Másfél évtizede már, hogy szülővárosa temetőjében végső nyugalomra lelt a Konstantin iskola tanára, a szolnoki közművelődés szolgálóleánya: Kissné Tóth Lenke. 
Barátainak, tisztelőinek egyre gyérülő tábora, egykori tanítványainak s a Verseghy Kör tagjainak emlékezete őrzi már csak híven időben távolodó - pedagógiai, publicisztikai és szépirodalmi írásai révén azonban máig emberközelben maradó - szerény, kedvesen szelíd személyisége emlékét.
A Verseghy Kör megtisztelő kötelességének érzi, hogy a Városházi Esték Szolnok jeleseire emlékező új előadássorozatában elsőként Kissné Tóth Lenkét, a Kör alapító tagjának, majd főtitkárának pályaképét mutassa be.

1998. március 18. A nagy évforduló jegyében : Szolnok, 1973-1975
Krónikás: Szurmay Ernő
Hozzászólt: Bekényi Istvánné, Bíró Boldizsár
Kísérők: Bálint Erika, Simon Erika, Szokoly Lajos, Vörös Lászlóné és a Szolnoki Népdalkör

1998. január 27. Új város születik : Szolnok az 1970-es évek elején
Krónikás: Szurmay Ernő
Hozzászólt: Csoma Kálmán, dr. Koncz József
Közreműködött: Bálint Erika, Simon Erika
(Városháza)
 
1997
1997. december 2. "Nyíló égbolt alatt" : Szolnok, 1963-1970
Szurmay Ernő, Valkó Mihály, Szigeti László
Közreműködött: Bálint Erika, Simon Erika
(Városháza)
 
1997. november 25. Magyarok az Amerikai Egyesült Államok hadtörténetében
Andrási László székfoglaló előadása
(Városháza)

1997. szeptember 19-20. Verseghy és kora emlékünnep
(Verseghy Könyvtár; Verseghy Gimnázium)

1997. május 20. Fények és árnyak (1957-1962)
Krónikás: Szurmay Ernő 
Hozzászólások: Kaposvári Gyula, Simon Ferenc
Közreműködtek: Bálint Erika, Simon Erika
(Városháza) 

1997. március 17. Virradatra várva (Szolnok, 1953-1956)
Krónikás: Szurmay Ernő
hozzászólt: Simon Béla
Közreműködött: Vörös Lászlóné és a Városi Művelődési Központ Népdalköre
(Városháza)
 
1997. január 28. Az elhallgatás és elhallgattatás évei. Szolnok, 1948-1953
Szurmay Ernő, Kaposvári Gyula, dr. Lengyel Bertalan
Közreműködtek: Bálint Erika, Simon Erika 
Vendég: Szűts Iván rendező
(Városháza)  
1996

1996. december 10.  A karácsonyi ünnepkör népszokásai Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
dr. Gulyás Éva székfoglaló előadása
-----------------
Zenés séta a jászságban és a Kunságban címmel
dr. Pápay Mihály székfoglaló előadása
Kísérők: Kaposvári Gyula, Pápay János (Székfoglaló)


(Helyőrségi Művelődési Otthon)


1996. november 19. Az idegen nyelvek korszerű oktatása
Andrási lászlóné székfoglaló előadása
 -----------------
Hogyan tud olvasásra nevelni napjainkban a magyartanár
Zakarné Horváth Ida
(Helyőrségi Művelődési Otthon)


1996. november 12. Új élet a romokon (Szolnok 1944-1948)
Baranyó Sándor és dr. Lengyel Bertalan

Kísérők: Bálint Erika, Simon Erika, Szokolyi Lajos

(Városháza)


1996. április 23. Költészet napi ünnepség
köszöntő: dr. Ratkainé Dörnyei Pirosk
Csöndes kiáltvány a vesztesekért - Meister Éva előadóestje
A műsort összeállította Molnár H. Lajos
Zenét szerkesztette: a jászberényi Járóka Együttes
Közreműködött: Sodrás Együttes

1996. március 26. Művészélet a két folyó találkozásánál : képek a Szolnoki Művésztelep és a színház múltjából
Dr. Egri Mária
Tiszai Lajos
Kísérők: Bálint Erika, Simon Erika, Szokolyi Lajos
(Városháza)


1996. március 12. Gondolatim a XX. század festészetéről
Baranyó Sándor festőművész székfoglaló előadása
(Verseghy Könyvtár)

1996. február 20. Városházi esték II.: Mozaikok a két világháború közötti Szolnok életéből
Dr. Szabó László és Szurmay Ernő előadása 
Kisérők: Bálint Erika, Meister Éva, Simon Erika, Szokolyi Lajos
(Városháza Nagyterme)1996. január 23. Így beszélünk mi, mai felnőttek
Páldi János székfoglaló előadása
(Verseghy Könyvtár) 
1995
Városházi esték sorozat első rendezvénye:
1995. november 21. Történelmi - néprajzi - irodalmi barangolás a megyeszékhellyé lett Szolnokon (1876-1914)
Útikalauz: dr. Szabó László és Szurmay Ernő
Kísérők: Bálint Erika, Nádor László, Szokolyi Lajos
(Városháza nagyterme)


1995. október 6. Szentjóbi Szabó László 200. évfordulója alkalmából szervezett tudományos emlékülés
Wéber Antal: Szentjóbi Szabó László pályaképe
Debreczeni Attila: Egy életmű "sziluettje"
(Verseghy Könyvtár)

1995. június 24. Olvasás - szövegértés avagy Miért fáj a mosónők feje a vasalástól? A Verseghy nyelvművelő verseny tapasztalatai
Pápayné Kemenczey Judit székfoglaló előadása
(Megyei Könyvtár)
  
1995. május 2. Petrőczi (Ludvig) Éva egyetemi tanár  Szőlő, holdfényné című verseskötetének bemutatója
Közreműködtek a Tiszaparti Gimnázium tanulói, dr. Horváth Károlyné
(Megyei Könyvtár)

1995. április 1. Irodalmi-történelmi vetélkedő középiskolásoknak
Az évfordulóra kiírt pályázatok eredményhirdetése
(Verseghy Ferenc Gimnázium díszterme)

1995. március 31. A magyar jakobinus mozgalom tragikus lezárásának 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés
Köszöntő: Iváncsik Imre
Megnyitó: Kosáry Domokos

Hermann Róbert: Mit merített 1848 1794-ből?
Mezey Barna: A magyar jakobinusok pöre a feudális-önkényuralmi rende önvédelmi reflexe 
Bíró Ferenc: 1795 hatása a magyar irodalom fejlődésére
Fried István: A magyar jakobinusok emlékének továbbélése a magyar irodalomban

Közreműködött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karvezetők Kórusa, vezényelt Vajna Katalin
(Megyeháza díszterme)

Középiskolai művészeti csoportok bemutatkozása
Műsorszerkesztő: Valkó Mihály
Műsorközlő: Bálint Erika
(Városi Művelődési Központ)

1995. március 7. Örkény István egyperces novelláinak szövegtani elemzése
dr. Kaposvári Gyöngyi székfoglaló előadása
(Pedagógiai Intézet)


1995. február 2. Székfoglaló tárlatvezetés
Simon Ferenc szobrászművész bemutatta kiállított műveit
(Szolnoki Galéria)

1994
1994. december 6. Kiss Gábor, Szolnok költője
Kaposvári Gyula székfoglaló előadása
Közreműködtek: Tiszaparti Gimnázium tanulói
(Verseghy Könyvtár)

1994. október 4. Székfoglaló előadások:
Blazsek Gyöngyvér: Lebegés a művészetben
Deák László: Építészet és polgárság
(Verseghy Könyvtár)

1994. április 14. Szolnok költői a két világháború között című irodalmi műsor
Szerkesztette: Szurmay Ernő
Rendezte: dr. Horváth Károlyné
közreműködtek a város középiskolásai
(Verseghy Könyvtár)

1994. február 8. A Verseghy Irodalmi Kör története (1926-1949)
Szurmay Ernő
(Verseghy Könyvtár)
1993
1993. november 26. ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése