2018. november 30., péntek

Meghívó

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya
és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság 
a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen
tisztelettel meghívja Önt
2018. december 4-én, kedden 15.00 órakor 
tartandó sajtónyilvános könyvbemutatójára.


A bemutatott könyvek:
 In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából szerk. DONCSECZ Etelka, LENGYEL Réka (Szolnok: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, 2018), 200 l.

VERSEGHY Ferenc Szépprózai művei, kiad. BÉRES Norbert Csokonai Könyvtár (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018), 247 l. 

Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, szerk. BIRÓ Annamária, EGYED Emese (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2018), 446 l.

A könyveket bemutatják: MARGÓCSY István, DONCSECZ Etelka, DEBRECZENI Attila

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 
Eötvös Könyvtár (Budapest XI., Ménesi út 11–13, 1. emelet) 

2018. szeptember 12., szerda

Emlékkonferencia

M E G H Í V Ó 
Dr. Dienes Erzsébet nyelvtörténész, gyémántdiplomás középiskolai tanár tiszteletére rendezett emlékkonferenciára

A konferencia helyszíne: Szolnok, Városháza díszterme (Kossuth tér 9.)
Az időpontja: 2018. szeptember 21. 10 - 13 h

Program 
Megnyitó: 
Dr. Szigeti Jenő emeritus professzor a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciójának alapító tagja 
Dr. Lengyel Erzsébet ny. iskolaigazgató és tanár-kolléga a tantestület nevében 

Előadások: 
10.20-12.00 
Nagy Varga Vera etnográfus, Cegléd: Életpálya képekben; fotók a Szikszayy-Dieness család albumából
Dr. Szigeti Jenő emeritus professzor, Budapest: Néhány egyháztörténeti tanulság Dienes Erzsébet Szikszay tanulmányai tükrében
Dr. Barna Gábor egyetemi tanár, Budapest: Az Érdy-kódex legendái Dienes Erzsébet közleményeiben
Dr. Sléder Éva tanár, Szolnok: Dienes Erzsébet - az Érdy-kódex kutatója
Dr. Nagy Janka Teodóra dékánhelyettes, Szekszárd: Dr. Dienes Erzsébet a magyar néprajztudomány „tiszteletbeli magántanára”
Dr. Gecse Annabella múzeumi osztályvezető, Szolnok: A kutatóképző Dienes Erzsébet a Damjanich Múzeum adattárának tükrében

12.00-12.15 Szünet

12.15-13.00 Emlékeinkből: 
Dr. Lengyel Erzsébet a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola ny. igazgatója (Szolnok) emlékező szavai
Deákné Csontos Mária közgazdász (Szolnok) 1960-ban érettségizett tanítvány emlékei a kezdő tanárról
Kiss Kornélia tanár-kolléga (Szolnok) iskolarádióban elhangzott emlékező írása Dr. Velcsov Mártonné nyelvész (Szeged) visszaemlékezése a Münchenikódex szótárát készítő munkacsoportra. A munkát Dr. Nyíri Antal professzor irányította Csabainé Horváth Julianna tanítvány, a szolnoki református gyülekezet presbitere: Osztályfőnökünktől kaptuk a könyvek könyvét a Bibliát
Siposné Pozderka Katalin népművész, Nagykörű: A legnagyobb rang a szeretet

Zárszó: Nagy Varga Vera a konferencia rendezője és moderátora 

Dr. Dienes Erzsébet tudományos közleményei kamara kiállításon megtekinthetőek a helyszínen

2018. június 22., péntek

Tudósítás a konferenciakötet bemutatójáról

Fényképes összeállítás >>
SzolnokTV tudósítása >>


A kötet online is elérhető teljes szöveggel a Verseghy Ferenc Könyvtár elektronikus gyűjteményében >>

2018. június 14., csütörtök

Könyvbemutató

In memoriam Verseghy Ferenc 7.
a 2017. évi Verseghy-emlékülésen elhangzott előadások anyaga megjelent konferenciakötetének bemutatójára kerül sor 2018. június 19-én kedden 16 órakor a Verseghy Ferenc Könyvtárban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!