2018. szeptember 12., szerda

Emlékkonferencia

M E G H Í V Ó 
Dr. Dienes Erzsébet nyelvtörténész, gyémántdiplomás középiskolai tanár tiszteletére rendezett emlékkonferenciára

A konferencia helyszíne: Szolnok, Városháza díszterme (Kossuth tér 9.)
Az időpontja: 2018. szeptember 21. 10 - 13 h

Program 
Megnyitó: 
Dr. Szigeti Jenő emeritus professzor a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciójának alapító tagja 
Dr. Lengyel Erzsébet ny. iskolaigazgató és tanár-kolléga a tantestület nevében 

Előadások: 
10.20-12.00 
Nagy Varga Vera etnográfus, Cegléd: Életpálya képekben; fotók a Szikszayy-Dieness család albumából
Dr. Szigeti Jenő emeritus professzor, Budapest: Néhány egyháztörténeti tanulság Dienes Erzsébet Szikszay tanulmányai tükrében
Dr. Barna Gábor egyetemi tanár, Budapest: Az Érdy-kódex legendái Dienes Erzsébet közleményeiben
Dr. Sléder Éva tanár, Szolnok: Dienes Erzsébet - az Érdy-kódex kutatója
Dr. Nagy Janka Teodóra dékánhelyettes, Szekszárd: Dr. Dienes Erzsébet a magyar néprajztudomány „tiszteletbeli magántanára”
Dr. Gecse Annabella múzeumi osztályvezető, Szolnok: A kutatóképző Dienes Erzsébet a Damjanich Múzeum adattárának tükrében

12.00-12.15 Szünet

12.15-13.00 Emlékeinkből: 
Dr. Lengyel Erzsébet a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola ny. igazgatója (Szolnok) emlékező szavai
Deákné Csontos Mária közgazdász (Szolnok) 1960-ban érettségizett tanítvány emlékei a kezdő tanárról
Kiss Kornélia tanár-kolléga (Szolnok) iskolarádióban elhangzott emlékező írása Dr. Velcsov Mártonné nyelvész (Szeged) visszaemlékezése a Münchenikódex szótárát készítő munkacsoportra. A munkát Dr. Nyíri Antal professzor irányította Csabainé Horváth Julianna tanítvány, a szolnoki református gyülekezet presbitere: Osztályfőnökünktől kaptuk a könyvek könyvét a Bibliát
Siposné Pozderka Katalin népművész, Nagykörű: A legnagyobb rang a szeretet

Zárszó: Nagy Varga Vera a konferencia rendezője és moderátora 

Dr. Dienes Erzsébet tudományos közleményei kamara kiállításon megtekinthetőek a helyszínen

2018. június 22., péntek

Tudósítás a konferenciakötet bemutatójáról

Fényképes összeállítás >>
SzolnokTV tudósítása >>


A kötet online is elérhető teljes szöveggel a Verseghy Ferenc Könyvtár elektronikus gyűjteményében >>

2018. június 14., csütörtök

Könyvbemutató

In memoriam Verseghy Ferenc 7.
a 2017. évi Verseghy-emlékülésen elhangzott előadások anyaga megjelent konferenciakötetének bemutatójára kerül sor 2018. június 19-én kedden 16 órakor a Verseghy Ferenc Könyvtárban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2018. április 18., szerda

Éves közgyűlés

A Verseghy Kör közgyűlésére 2018. április 24. napján 16:00 órától tartunk Szolnok, Kossuth tér 2. szám alatt.
(Verseghy Ferenc Könyvtár, Verseghy Terem.)

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok összlétszámának 50%+1 fő jelen van. Amennyiben határozatképesség miatt a közgyűlést el kell halasztani, akkor a megismételt közgyűlésre változatlan helyszínen, 2018. április 24. napján  16:15 órai kezdettel kerül sor, amikor is a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a napirendi pontok változatlanok.

Napirendi pontok:
1.  2017. év elnöki beszámolója a Kör munkájáról
2.  2017. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés, előadó Hunya Zoltán alelnök
3.  Tájékoztató a 2018. évi tervezett programokról

Az ülés várható időtartama kb. 60 perc.
Megjelenésére feltétlen számítunk!

A közgyűlés meghívója letölthető az alábbi linkre kattintva: [PDF]