2016. január 22., péntek

1 %

Tisztelt Támogatóink!
Kedves Verseghy Kör Tag!

Megkezdődött az adóbevallások és az egy százalékos támogatások benyújtásának időszaka. A művészetek, a kultúra, az irodalom és a Verseghy-kultusz ápolása összeköti a Verseghy Kör tagjait, támogatóit, barátait. Ezúton is kéri és előre is köszöni az Ön és családtagjai személyes támogatását az egyesület.
A Verseghy Kör tavaly 35.705 adóforintot kapott. Köszönjük. Szervezetünk az Ön felajánlását újabb hagyományápoló kiadvány (Verseghy Kiskönyvtár 5. kötet) megjelentetésére, valamint rendezvények megvalósítására fordítja. Kérjük és köszönjük a személyes támogatását!
VERSEGHY KÖR adószáma: 18824175-1-16 

Üdvözlettel: Illés Julianna, elnök

Szalay Ferenc polgármester levele

Kedves Barátaim!

Szolnok város múltját kutatva építőkockánként rakjuk össze a lokálpatriotizmust. Történelmünk alkotókövei között talán a legfontosabbak azok a lelki, szellemi mozaikok, melyekkel élettel tölthetjük meg történelemkönyvünk lapjait.
Szolnok városában a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör kilencven esztendővel ezelőtt felkarolta a helyi költőket, írókat, irodalmárokat, s munkájuk népszerűsítésével, kulturális események szervezésével egy olyan közösség alapjait rakták le, mely büszke értékeire, megbecsüli saját alkotóit és őrzi hagyományait.
Ezt az áldásos tevékenységet folytatja a Verseghy Kör, méltó utódjaként a két világháború közötti békeévekben alakult Irodalmi Körnek.
A kultúra egy társadalom lelkének a tükre, így annak ápolói az egyik legfontosabb munkát végzik egy közösség erősítésében. Ezúton szeretném megköszönni Önöknek azt az áldozatos munkát, melyet a lelkünkért tesznek, s erősítik a szeretett városunkhoz bennünket fűző köteléket. Egyúttal kívánom, hogy sokáig legyenek még részei kulturális életünknek, s alakítói hétköznapjainknak.
Szolnok, 2016. január 19.

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony levele Szurmay Ernő részére

Tisztelt Szurmay Ernő Úr, kedves Ernő bácsi!
Nem is olyan régen köszöntöttük a mindannyiunk által szeretett és nagyra becsült Szurmay Ernő bácsit kilencvenedik születésnapja alkalmából, és ma, ezen a különleges napon ismét együtt ünnepelhetjük Szolnok város kiemelkedő személyiségét; Külső-Szolnok hű fiát, aki ma tölti be 93. életévét. Szívem minden szeretetével és nagy tisztelettel köszöntöm Önt születésnapja alkalmából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal valamennyi munkatársa nevében.

Ez a mai alkalom azonban kiemelt jelentőségű, hiszen megemlékezünk a Verseghy Kör elődjének, a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör megalakulásának 90 éves jubileumáról. Arról a civil szerveződésről, amelynek több mint két évtizedes vezetése fűződik Ernő bácsi nevéhez, aki lelke és motorja volt ennek a körnek.
Ernő bácsi lokálpatriotizmusa kiemelkedő, tudása tiszteletet és tekintélyt parancsoló, amely mindannyiunk számára követendő.
Az Ön életútja a városhoz és a 90. jubileumát ünneplő irodalmi körhöz egyaránt szorosan kötődik. Pedagógusi pályája során irodalmi műveltségének köszönhetően nagyban hozzájárult a szolnoki iskolai oktatás színvonalának emelkedéséhez is. Soha el nem múló humánuma példát mutat a fiatalabb generáció számára is. Az eltelt évtizedek alatt számos szakmai sikert ért el, rangos elismeréseket vehetett át, amely jól mutatja kimagasló szakmai tudását.

Tisztelt Szurmay Úr!
Sajnálatos módon nem tudok a mai eseményen részt venni és Önökkel együtt ünnepelni, de kívánok a jubileum alkalmából a Verseghy Kör valamennyi tagjának és személy szerint Illés Julianna elnök asszonynak, valamint Önnek, kedves Ernő bácsi nagyon jó egészséget.
Szolnok, 2016. január 19.
A levél letölthető PDF-formátumban is.

2016. január 20., szerda

Éves közgyűlés

2016. február 23-án kedden 16 órakor kerül sor a Verseghy Kör közgyűlésére.
Helyszín: Verseghy Terem (Szolnok, Kossuth tér 2.)

Napirendi pontok:

  1. A 2015. év elnöki beszámolója a kör munkájáról
  2. A 2015. évi pénzügyi beszámoló és a 2016. évi költségvetési terv, közhasznúsági jelentés, előadó Hunya Zoltán alelnök
  3. Tájékoztató a 2016. évi tervezett programokról

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok összlétszámának 50%+1 fő jelen van. Amennyiben a határozatképtelenség miatt a közgyűlést el kell halasztani, akkor a megismételt közgyűlésre változatlan helyszínen, 2016. február 23-án 17 órai kezdettel kerül sor, amikor is a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a napirendi pontok változatlanok.
A meghívó teljes szövege letölthető PDF formátumban.

Hírlevél 2016. 1. félév

 A Verseghy Kör következő rendezvényei 2016. január-június:


- Január 19-én kedden 16 órakor Szurmay Ernő tart előadást
a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör megalakulásának 90 éves jubileuma alkalmából
A 93 éves Szurmay Ernő köszöntése.
(Helyszín: Verseghy Ferenc Könyvtár, I. emelet, Művészeti Szalon)

- Február 23-án kedden 16 órakor a Verseghy Kör évi rendes közgyűlésére kerül sor. 

(Helyszín: Verseghy Ferenc Könyvtár, Verseghy Terem)

- Március 22-én kedden 16 órakor Varga Ferenc Kővári Tamás Díjjal kitüntetett, sportszakember tart előadást Szolnok labdarúgása 1910-től címmel.

A beszélgetés háziasszonya Almási Gizella ny. könyvtáros.
(Helyszín: Verseghy Ferenc Könyvtár, Verseghy Terem)

- Április 4-én hétfőn délután 13 órakor koszorút helyezünk el névadónk, Verseghy Ferenc születésének évfordulója alkalmából, majd ezt követően megtartjuk a Verseghy Emlékbizottság alakuló ülését.

- Április 19-én kedden 16 órakor Zsolnay László előadását hallgatjuk meg Pólya Tibor születésének 130. évfordulója alkalmából.

- Május 24-én kedden 16 órakor látogatás a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. Az intézmény Laki Kálmán díjat kapott 2015-ben, 2013-ban pedig az Év Kutatóhelye díj tulajdonosa lett. A látogatáshoz kiállítás megtekintése is társul.

- Június 21-én kedden 16 órakor „Nem az elmúlásban van a feledés” címmel emlékezünk DrHorváth Károly, Dr. Páldi János és Pápay Lászlóné Kemenczey Judit munkásságára. A programra felhívást teszünk közzé, mert sokak emlékeit szeretnénk közreadni. 
A rendezvény háziasszonya Dr. Horváth Károlyné.
A hírlevél letölthető pdf-ben.

2016. január 14., csütörtök

Verseghy Ferenc Irodalmi Kör 90 éves évfordulójára

2016. január 19-én kedden 16 órakor
Szurmay Ernő tart előadást a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör megalakulásának 90 éves jubileuma alkalmából. 
A 93 éves Szurmay Ernő köszöntése
Helyszín: Verseghy Ferenc Könyvtár, I. emelet, Művészeti Szalon