Rólunk írták

Önálló művek, tanulmányok:

Kaposvári Gyula: Verseghy nyomában. In: In memoriam Verseghy Ferenc, 4. Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1994. pp. 79-81.
Krusché Emil: Verseghy Ferenc élete és működése.  Budapest, 1932.
Nagy Varga Vera: Dienes Erzsébet emlékezete. In: Jászsági Évkönyv. Jászberény, 2018.: 231-234.
Ragó Csilla: A szolnoki Verseghy-kultusz 75 éve, 1922-1997. [Miskolc], 1998.
Szurmay Ernő: A szolnoki Verseghy Kör : egy civil szervezet első húsz éve =
Economica, 6. évf. 2. sz. (2013) pp. 68-71.
Szurmay Ernő:  A szolnoki Verseghy-műhely 25 éve. In: In memoriam Verseghy Ferenc, 5. Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1998. pp. 64-66.
Szurmay Ernő: Verseghy Ferenc szolnoki utóélete. In: In memoriam Verseghy Ferenc, 2. Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1994. pp. 68-86.
Sajtóközlések

2019

2018
Bemutatták az In memoriam, 7. kötetét. - Szolnok : SzolnokTV, 2018.06.20.
In memoriam Verseghy Ferenc : a konferencia anyagából készült emlékkönyv [elektronikus dokumentum] 2018.06.20.
Mészáros Géza: Dr. Szurmay Ernőre emlékeztek a szolnoki könyvtárban [elektronikus dokumentum] 2018.01.21.
S(z)ó, bors, paprika novellapályázat. Szolnok : SzolnokTV, 2018.03.22.
Sz[azthmáry] I[stván]: Jó esztendőt zárt a szolnoki Verseghy Kör [elektronikus dokumentum] 2018.05.01.
Szurmay Ernő emlékkiállítás. - Szolnok : SzolnokTV, 2018.01.23.
A város őrzi Szurmay Ernő emlékét = Panel (2018.01.): 3.

Verseghy Ferencre emlékeztek. - Szolnok : SzolnokTV, 2018.04.03.
2017
Szathmáry István: A pap költő, mint a finnek barátja = Új Néplap 2017.10.20. p. 2.

2016
93 éves Szurmay Ernő / szerk. Pető Dávid ; operatőr Kovács Barnabás. - Szolnok : SzolnokTV, 2016.01.19.
Elbúcsúztatták Szurmay Ernőt, Szolnok város díszpolgárát / szerk. Pogány Attila. - Szolnok : SzolnokTV, 2016.08.12.
Élet-Képes Példatár: Horváth Károlyné [elektronikus dokumentum]
Elhunyt Szurmay Ernő / szerk. Sebestyén Andrea. - Szolnok : SzolnokTV, 2016.08.02.
Kilencvenhárom éves a város emblematikus alakja: Szurmay Ernő [elektronikus dokumentum] 2016.01.19.
Kiss Gábor árvaszéki ülnök hagyatéka. Szolnok, 2016.02.27.
K. B. [Kovács Berta] : Jeles személyekről emlékeztek meg = Új Néplap 2016.06.23. p. 3.
Új Néplap (2016.06.23.)
Mészáros Géza: Elhunyt Szolnok egyik díszpolgára = Új Néplap 2016.08.12. p. 1, 3.
Mészáros Géza: A megemlékezés előadója idősebb, mint az egylet [elektronikus dokumentum] 2016.01.25.

Új Néplap (2016.01.25.)
Mészáros Géza: A Verseghy Körrel ünnepelt [elektronikus dokumentum] 2015.01.19.
Új Néplap (2016.01.20.)
Pappné Turóczi Henrietta: Könyvtári Hírek = Boldogházi hírek 2016.05. p. 26.
Boldogházi hírek (2016.05.)
Rékasy Ildikóra emlékeztek [elektronikus dokumentum] 2016.09.22.
Híróra (2016.09.20.) A bejátszás 21 min: 19 sec-nél kezdődik.
Szurmay Ernő kilencvenhárom éves [elektronikus dokumentum] 2016.01.19.
Szurmay Ernő köszöntése a Városházán [elektronikus dokumentum] 2016.02.12.
Születésnapján köszöntötték [elektronikus dokumentum] 2016.01.20.

2014
Szolnoki Grátisz (2014.10.03.)
Új Néplap (2014.10.01)

Szolnoki Grátisz (2014.09.12.)
Szolnoki Grátisz (2014.02.14.)

Új Néplap (2014.02.06.)
2013

Mészáros Géza: Ötven éve hunyt el a legszolnokibb költő = Szolnoki Grátisz 2013. december 13.

Szathmáry István: Aki együtt él Szolnok történelmével = Új Néplap 2013. október 5.
A cikk online verziója megtekinthető a Szoljon.hu honlapján >>

Falusirató című kötet bemutatója = SzolnokTV Aktuális című magazinműsora 2013. május 22. Tálas László szerkesztő tudósítása megtekinthető a televízió honlapján. >>SzolnokTV


Mészáros István: Bemutatták a pályaműveket is [Képriport] = Új Néplap 2013. április 20.
Kilencven évesen egy tanulmányon dolgozik a volt pedagógus [Szurmay Ernő köszöntése] = Új Néplap 2013. január 27.

2012
Szathmáry István: Elpusztuló értékeinket menti : akaratereje mellett az őt körülvevő szeretetre támaszkodott [portré Kósa Károly tagtársunkról] = Új Néplap 2012. január 9. p. 2.

2007
Bistey András: Kettétört költői pályák : szolnoki mártírköltők verses hagyatéka = Ezredvég 17. évf. 1. sz. (2007. január) pp. 115-117.
Károly Nóra: Névadónk tiszteletére : a Verseghy Ferenc születésének 250. évfordulójára rendezett emlékünnepség = Kaptár 2007. 2. sz. p. 4.

2006

 Simon Béla: Mindig új dolgot kitalálni : a könyvtáros kihozhatja a legtöbbet a gyerekekből = Új Néplap (2006.12.04.) p. 9.
Bistey András: Szolnoki mártírköltők verses hagyatéka = Új Néplap (2006.06.10.) p. 13.
Kiss Gábor emlékezete = Új Néplap (2006.02.01.) p. 1.

2005
Bistey András: Emléktáblát állítanak Kiss Gábor tiszteletére = Új Néplap (2005.11.06.) 16. p.
Szolnoki Panteon = Új Néplap (2005.04.11.) 16. p.
Őrzik és gyarapítják az értékeket : éves közgyűlését tartotta a szolnoki Verseghy Kör= Új Néplap (2005.03.03.) p. 9.

2004
Szurmay Ernő: A Verseghy-kultusz ápolása = Új Néplap (2004.08.12.) 4. p.
Bistey András: Szolnok irodalomtörténetét kutatja = Új Néplap (2004.12.18.) 4. p.

2002
Csabai István (fotó): Verseghyre emlékeztek = Új Néplap (2002. 09. 28.) p. 5.

(Forrás: Új Néplap 2004.)

2001
Bistey András - Teleki József: Az önművelés civil szervezetei = Új Néplap (2001.06.19.) 4. p.

1999
(Forrás: Új Néplap 1999.05.26.)
Mészáros János: A százéves szolnoki Belvárosi Iskola... = Új Néplap  (1999. 05. 26.) p. 3.

1998
Tóth András: Öt éve alakult ujjá a Verseghy Kör = Új Néplap (1998. 10. 27.) p. 7.


1997
Bistey András: Verseghy-hétvége Szolnokon : a költő is megelevenedett = Új Néplap (1997. 09. 22.) p. 1, 3.
Bistey András: A Verseghy-kutatás 25 éve = Új Néplap (1997. 09. 16.) p. 3.
Simon Béla: A Verseghy Kör életre keltője = Új Néplap (1997.04.02.)  p. 7.
Tál Gizella:  Tudományos ülés Verseghy emlékére : a négy évvel ezelőtt újraalakult szolnoki Verseghy Kör tegnap tartotta meg idei éves közgyűlését = Jászkun Krónika (1997.03.12.) p. 3.
Székfoglaló = Jászkun Krónika (1996. 01. 23.) p. 12.

1995
Tál Gizella: A diákok és a fakutya : székfoglaló a Verseghy-körben = Jászkun Krónika (1995. október 25.) p. 3.
Valkó Mihály: Találkozó Petrőczi Évával = Új Néplap (1995. 05.03.) p. 5.

 1994
Horváth Ida, Z.: Újjáalakult a Verseghy Kör : beszélgetés Szurmay Ernővel.= Jászkun Krónika (1994.01.06.) p. 3.

1989
Szurmay Ernő: Húsz esztendő az irodalmi műveltség szolgálatában : a szolnoki Verseghy Ferenc Irodalmi Kör története = Jászkunság 35. évf. 3. sz. (1989.07.) pp. 18-26.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése